Page 34 - tekstilteknoloji_mayis
P. 34

tekstilteknoloji_mays_Tekstil Subat 5/5/14 12:43 PM Page 32
NEWSGÜNDEM ise %31,2 oranlarnda yük-
selme kaydettik.


Euro kuru 3 TLnin
altna inmemeli
Avrupada artan perakende
harcamalar bizim ihracatm-
zn yükselmesinde önemli bir
faktör oldu. hracatmzn
%75ini Avrupaya yapyoruz.
Euronun 3 TLye çkmas kar-
llmz son derece
olumlu etkiledi. 5 yl boyunca sürekli gerileyen karll-
mzda uzun bir aradan sonra ilk kez karllkta 2007
sonu ile baa ba bir seviye yakaladk. Bunu sektörü-
müzün ve ülkemizin gelecei adna kaybetmememiz
gerekiyor.
Hatrlanaca üzere Merkez Bankas Ocak aynda faiz-
lerde kuvvetli bir arta gitmiti. Yerel seçimler sonra-
snda oluan koullar içinde faizlerin 1-2 puan indirebi-
leceini düünüyoruz. Merkez Bankas kademeli faiz
indirimine giderse TLnin yeniden deerlenmesini
engelleyebilir. Biz sonuçta firmalarmzn faiz kaynakl
zarar etmesinin önüne geçilmesini istiyoruz.
Cem Negrin, Euroda kurun 3 TL civarnda tutulmasnn
hazr giyim ihracat açsndan son derece önemli oldu-
unu, bu rakamn altnn yakalanan olumlu trendi skn-
tya sokacan sözlerine ekledi.


En çok ihracat yaplan 15 ülke
32 www.tekstilteknoloji.com.tr
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39