Page 32 - tekstilteknoloji_mayis
P. 32

tekstilteknoloji_mays_Tekstil Subat 5/5/14 12:43 PM Page 30
NEWSGÜNDEM TGSD Bakan Cem Negrin, Hazr


Giyim Endeksinin Sonuçlarn

Deerlendirdi


Head of TGSD Cem Negrin Evaluated the

Results of Garment Index

Ekonomi ve Strateji Danmanlk Hizmetlerinin TGSD için hazrlad Hazr Giyim Endeksinin
sonuçlarn deerlendiren Cem Negrin, Endeksin balangcn oluturan 2007 sonundan
bugüne kadar ilk kez karllkta baa ba seviyenin yakalandn bildirdi.
Evaluating the results of Garment Index prepared by Economy and Strategy Consulting
Services for TGSD, Cem Negrin stated that the par level of protability was gained for the
rst time since the end of 2007, which is the beginning of the index, until today.


Türkiye Giyim Sanayicileri Dernei (TGSD) Bakan
Cem Negrin, Avrupada ekonominin rayna girmesiyle birlikte
hazr giyim ihracatnn %9-10 aralnda arttn belirterek,
yaanan bahar havasnn devam etmesi için Merkez
Bankasnn faiz oranlarn kademeli olarak indirmesini bek-
lediklerini söyledi.
Ekonomi ve Strateji
Danmanlk Hizmetlerinin
TGSD için hazrlad Hazr
Giyim Endeksinin sonuçlarn
deerlendiren Cem Negrin,
Endeksin balangcn olutu-
ran 2007 sonundan bugüne
kadar ilk kez karllkta baa
ba seviyenin yakalandn
bildirdi.
Cem Negrin, bunda kurlarda-
ki artn büyük rolü olduu-
nu ifade ederek, unlar söy-
ledi: Son 12 aydr ihracat-
mz hem ürün hem fiyat
baznda sürekli artyor. En
büyük pazarmz olan
Almanyaya yaptmz ihra- TGSD Bakan Cem Negrin
Head of TGSD Cem Negrin
cat 2014 ilk çeyrekte 2013e
göre %8,4 artt. kinci sradaki ngilterede %6,8, üçüncü
spanyada ise %9,1lik ihracat art elde ettik. lk 15 ülke
içinde Romanyada %76,6 Polonyada %69,2 Irakta
30 www.tekstilteknoloji.com.tr
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37