Page 24 - tekstilteknoloji_mayis
P. 24

tekstilteknoloji_mays_Tekstil Subat 5/5/14 12:42 PM Page 22


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition

plik Büküm Makinelerinin Lider

Markalarndan Ratti, OTM 2014te


The Leading Twisting Machinery Brand

Ratti at OTM 2014

Özellikle sentetik ve yapay iplikler, teknik iplikler, elastan iplikler, fantezi iplikler vb. çeitlerde
dünyaca tannan büküm makineleri üreticisi Ratti Luino Srl, son teknolojilerini OTM 2014
Fuarnda tantacak.
In sort of a world-renowned manufacturer of twisting machines Ratti Luino Srl will introduce
the latest technologies at OTM 2014 Exhibition. In particular, synthetic and articial bers,
technical bers, elastane yarns, fancy yarns etc..


1869 ylna, sviçreye birkaç kilometre uzaklktaki
Maggiore Gölünün kysndaki Luinoda faaliyetleri-
ne balayan Ratti, yllar içinde talyann ve dünya-
nn balca tekstil iplii üreticileri için referans nok-
tas haline geldi. Böylece Ratti markas, yapay ve
sentetik elyaf filamentler ve doal ipek bükmede
kullanlan tekstil makineleri alannda dünyann lider
teknoloji üreticilerinden birisi haline geldi.
2010 ylnn balangcndan beri yenilenen firma,
Ratti Luino Srl ile tekstil makinesi üretim ve
pazarlamasnda bu tarihi markay sürdürme görevini
devralmaktadr. Geçmite olduu gibi bugün de
uluslararas pazarn gittikçe daha dikkatli ve talep-
kar olduu koullarda en iyi kalite ve hizmeti suna-
rak en yüksek düzeyde müteri memnuniyeti sala-
may hedefleyen RattiLuino Srl; yllar yl gelien
ileri düzey teknik bilgisinin yan sra kilit sektörler-
deki ibirlikçi firmalarn kantlanm deneyimlerin-
22 www.tekstilteknoloji.com.tr
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29