Page 42 - tekstilteknoloji_mart_Tekstil Subat
P. 42

tekstilteknoloji_mart_Tekstil Subat 3/18/14 5:46 PM Page 38
NEWSGÜNDEM 75 milyar dolarlk pazardan
daha çok pay almalyz
HKB Bakan Hikmet
Tanrverdi, fuarla ilgili yapt
deerlendirmede dünyann en
büyük 6. hazr giyim ihracatçs
olan Türkiyenin 2013te 195
ülkeye ürün sattn söyledi.
En çok ihracat gerçekletirilen
ülkeler sralamasnda Rusya
Federasyonunun Almanya,
ngiltere, spanya, Fransa,
Hollanda gibi ülkelerin ardn-
dan 10. olduuna dikkat çeken
Tanrverdi, 2013de 380 mil-
yon dolarlk hazr giyim ürünü
ihraç ettiimiz Rusyaya
2013te yüzde 8,5luk art ile
412 milyon dolarlk ürün sattk.
Toplam 75 milyar dolarlk hazr
giyim pazarna sahip olan HKB'in hazrlatt Global Connection eki Pravda ve Kommersant
gazeteleri ile birlikte datld
Rusya her yl yaklak 10 milyar
IHKIBs Global Connection inserts were distributed with Pravda and
dolarlk hazr giyim ithalat ger- Kommersant newspapers.
çekletiriyor. Türk moda endüstrisi olarak çtamz çok daha
yukarlara koymak zorundayz. Balattmz tasarm, trend
ve tantm ata ile mevcut ihracat rakamlarmz çok daha
yukarlara tamay hedefliyoruz. Rusyaya yaptmz ihra-
catta 1 milyar dolarlk psikolojik snr amak düne göre
bugün çok daha kolay. Hedefimiz 2015 sonunda artk 7
haneli rakamlar konuuyor olmak dedi.


24 dolar / kg rakamna tasarm sayesinde ulatk
Türkiyenin 2013te 90 milyon ton ihracat karlnda 152
milyar dolarlk ihracat gerçekletirdiine dikkat çeken
Tanrverdi, bunun kg da 1.5 dolar anlamna geldiini belirtti.
2013ü 17.4 milyar dolar ihracat ile kapatan hazr giyim sek-
töründe bu rakamn kilogramda 24 dolar civarna çktn
vurgulayan Tanrverdi öyle devam etti: Bu baarya tasa-
rm, trend ve tantmdan oluan 3T yaklam ile ulatk. Bu
yaklam kaliteli ve k giyimi yaamlarnn ayrlmaz bir par-
ças olarak gören Rus halk için de uyguladk. Özellikle mar-
kalarmz Euro bölgesindeki doygunlua karn bu bölgedeki
boluu iyi fark edip maazalamada önemli sçramalar ger-
çekletirdiler.
Artk kendi markalarmzla dünya pazarlarnda yer alyoruz.38 www.tekstilteknoloji.com.tr
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47