Page 36 - tekstilteknoloji_mart_Tekstil Subat
P. 36

tekstilteknoloji_mart_Tekstil Subat 3/18/14 5:45 PM Page 32
NEWSGÜNDEM Pamuk Prim Fiyatnda ArtIncrease in the Cotton Premium Price

Ulusal Pamuk Konseyinin Pamuun Türkiye için önemi temasyla düzenledii 3. Pamuk
Zirvesinde, u anda 50 kuru olan pamuk prim yatnn %10 artrlaca müjdesi verildi.
rd
In The "3 Cotton Summit" that National Cotton Council organized with "The importance of
cotton for Turkey" topic, it has been announced that cotton price premium which is 50
kurus is now, will be raised by 10%.


Ulusal Pamuk Konseyinin Pamuun Türkiye için
önemi temasyla düzenledii 3. Pamuk Zirvesi 4 Mart 2014
tarihinde, zmir Swissotel Büyük Efeste gerçekletirildi. Zirvede,
pamua 5 kuru prim müjdesi verildi. Zirvenin açl töreninde
konuan Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl Bitkisel Üretim
Genel Müdür Yardmcs Ümit Bayram Kutlu, u anda 50 kuru
olan pamuk prim yatnn
%10 artrlacan söyledi.
Tarmsal desteklemelere
ilikin Bakanlar Kurulu kara-
rnn henüz alnmadn
ancak pamukta %10 artrma
teklinde bulunulduunu
belirten Ümit Bayram Kutlu,
Geçtiimiz yl bitkisel üreti-
me 3 milyar TL destek veril-
di. 17 ürüne verilen bu des-
tein içerisinde pamua
verilen destek 1,2 milyar
TLye yaklat. Destein
%30u pamua veriliyor. Lisansl depoculukta ELÜSün (Elektronik
Ürün Senedi) de destek kapsamna alnmas için çalmalar yap-
yoruz dedi. Sektörün sorunlarn çözmeye çaltklarna dikkat
çeken Ümit Bayram Kutlu, Geçen yl Türkiyede 880 bin ton
lii pamuk üretildi, bir o kadar da ithal edildi. thalata 1,6 milyar
dolar ödendi. Pamuk sektörü için 2023 yl politikalarmz var.
Cumhuriyetin 100. ylnda üretimi 3 milyon tonun üzerine çkar-
may hedeiyoruz. Bunu baaracamza hiç kukumuz yok. Türk
pamuunu ön plana çkarmay, üretimi, verimlilii artrmay ve
gelien tekstil sektörümüzün ihtiyaçlarn yurtiçinden karlamay
hedeiyoruz açklamasn yapt. Ümit Bayram Kutlu, Türk pamu-
unun organik pamuk, iyi pamuk, GDOsuz pamuk olarak büyük
avantajlar olduunu dile getirdi. Türkiyede üretim alanlarnn
dütüünü ancak benzer gelimelerin dünyada da yaandn
anlatan Ümit Bayram Kutlu sözlerine unlar ekledi: Dünyada
2013-2014 dönemi pamuk üretimi 26 milyon ton, tüketim ise
24 milyon ton. Bu sezonda da ayn seviyelerde olaca tahmin
ediliyor. Çin önemli bir faktördür. Bu yl yeni bir politika deiikli-
ine gitmesi bekleniyor. Pamukta düme eilimi nedeniyle soya-
ya yüklenilecei tahmin ediliyor. Biz de gelimeleri yakndan takip
ediyoruz.

Pamuk üretiminde en büyük maliyet mazottur
Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Bakan ve zmir Ticaret
32 www.tekstilteknoloji.com.tr
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41