Page 34 - tekstilteknoloji_mart_Tekstil Subat
P. 34

tekstilteknoloji_mart_Tekstil Subat 3/18/14 5:45 PM Page 30
NEWSGÜNDEM ve rakiplerimizin youn bask-
sna ramen 2009dan 2012
ylna pazar paymz %12,4ten
%12,9a yükselttik.Ülke gruplar
baznda bakldnda AB pazar-
nn %74,1 ile açk ara en çok
hracat gerçekletirilen bölge
olduunu hatrlatan Tanrverdi,
Buna karn Amerika ülkeleri
(ABD, Kanada, Brezilya, Meksika
vb.) toplam ihracatmzdan
sadece %3,2 pay alyor. Sadece
ABD 73 milyar dolar ile dünyann
en çok hazr giyim ithalat yapan
ülkesi konumunda. Biz ise bu ülkeye 445 milyon dolar ihracat gerçek-
letiriyoruz. Böylesine küçük bir rakam ile yetinmemiz mümkün deil.
Bunun için 4 yllk rotamzda üzerinde en çok younlaacamz böl-
gelerin banda Amerika geliyor dedi.

Önümüzdeki Çin seddi kaldrlsn
22 ubatta ziyaret ettikleri Ekonomi Bakan Nihat Zeybekçi ile 35
maddelik sorun ve çözüm önerilerini paylatklarn açklayan
Tanrverdi, baz maddelerin sektörün önünde Çin Seddi gibi durduunu
söyledi. hracat tekerine ta koyan, hazr giyim sanayicisinin acil çözüm
bekledii ilk 5 maddeyi ise öyle özetledi:
-Hammaddeye eriimde engellerin kaldrlmas
-Dahilde ileme rejimindeki sorunlarn giderilmesi
-Devlet yardmlar uygulamalarnn basitletirilmesi ve süreçlerin hz-
landrlmas
-Koleksiyon hazrlayan rmalarmzn tasarm süreçlerinin desteklen-
mesi ve Ür-Ge'nin de Ar-Ge tevik düzenlemelerinden yararlan-
drlmas
-Yurtiçinde her sektörün 1 prestij fuarnn hedef ülke destek orannda
desteklenmesi
Hikmet Tanrverdi, bu be sorunun çözülmesinin sürdürülebilir büyü-
meye kap açacan ve hedeerin tutturulmasn birkaç yl öne çeke-
ceini ifade etti.

Çalanlarmzn %48i kadn
Hazrgiyim sektörünün ihracat kadar istihdamda da önemli bir yere
sahip olduuna dikkat çeken Tanrverdi, tekstilin 439 bin, hazrgiyi-
min ise 230 bini kadn olmak üzere 476 bin kiiye i olana sala-
dn söyledi. Hikmet Tanrverdi, hiçbir sektörde %48 orannda kadn
çalan bulunmadna iaret ederek, Tekstil ve hazrgiyim toplam-
da 915 bin kiiye istihdam salyor. Ancak kaytlar çok düzgün
tutulmad için bu rakamn gerçei yanstmadn düünüyoruz. En
az 1,5 milyonun üzerinde insanmza i imkan sunuyoruz ve bunun
da neredeyse yars kadnlarmzdan oluuyor dedi. 2014ün ihra-
catç açsndan 2012 ve 2013e göre çok daha olumlu bir yl olaca-
na inandklarn anlatan Tanrverdi, markalamadan tasarma, ino-
vasyondan Ar-Ge'ye hazrgiyim sektörünü gelecein artlarna
hazrlamak için var güçleriyle çaltklarn bildirdi.30 www.tekstilteknoloji.com.tr
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39