Page 32 - tekstilteknoloji_mart_Tekstil Subat
P. 32

tekstilteknoloji_mart_Tekstil Subat 3/18/14 5:44 PM Page 28
NEWSGÜNDEM rm ve yüksek katma deere sahip ürünler ile var olma yoluna
gideceklerini söyledi.

2013te hede 12den vurduk
2013te %8,3 art elde edip, 2023 ihracat stratejisinde belirle-
nen 17,4 milyar dolarlk ihracat hedeni tam 12den vurdukla-
rn anlatan Tanrverdi, 2014 ylnn Ocak aynda ise %14,2
orannda art yakaladk ve 1,6 milyar dolar ihracat gerçekle-
tirdik. Tüm sektörler arasnda en fazla ihracat yapan sektör
olduk. ubat aynda da ihracatmz artmaya devam ediyor. %7,2
artla 1,5 milyar dolar ihracat yaptk dedi. Hikmet Tanrverdi,
Türkiyede 24 sektör arasnda en fazla katma deerli ürün ihraç
eden ilk üç sektör arasnda bulunduklarn vurgulayarak öyle
devam etti: 24 dolar olan kilogram birim yatmz halihazrda
yatrm yaptmz tasarm, moda ve markalama süreçlerinin
desteiyle 4 yln sonunda 30-35 dolar aralna çkartmay
hedeiyoruz. AB ülkelerine Çin 12 Euro/kg, Banglade 11
Euro/kg ihracat yaparken Türkiye 17 Euro/kg üzerinden hazrgi-
yim ihracatn gerçekletiriyor.
AB ortalama ithal birim yatna göre %36, Çinin birim yatna
göre ise %47 daha yüksek birim yatla ürün satyoruz. Tüm bu
rakamlar dünya moda endüstrisinde elde ettiimiz baarnn
kantdr. Öte yandan Avrupada yaanan onca krize, durgunluaModa endüstrisindeki risk ve avantajlarn masaya yatrlarak yeni yol haritasnn çizildii toplantya HKB Bakan Hikmet Tanrverdi ve yönetim kurulu-
nun yan sra; Türkiye Giyim Sanayicileri Dernei (TGSD) Bakan Cem Negrin, Osmanbey Tekstilci adamlar Dernei (OTAD) Bakan Ali Ulvi Orhan,
Laleli Sanayici ve adamlar Dernei (LASAD) Bakan Gyaseddin Eyyüpkoca, Merter Sanayici ve adamlar Dernei (MESAD) Bakan Yusuf Gecü,
Bayrampaa Tekstil ve Sanayici adamlar Dernei (BATAD) Bakan Aydn Erten, Konfeksiyon Yan Sanayicileri Dernei (KYSD) Bakan Osman
Ege, Tüm ç Giyim Sanayicileri Dernei (TGSAD) Bakan rfan Özhamaratl, Türkiye Triko Sanayicileri Dernei (TRSAD) Bakan Mustafa Balkuv ile
Moda Tasarmclar Dernei (MTD) Bakan Mehtap Elaidi katld
Head of IHKIB, Hikmet Tanrverdi and IHKIB Members of Board, as well as Cem Negrin, Head of Turkish Clothing Manufacturers Association
(TGSD), Head of Osmanbey Textile Businessmen Association (OTIAD), Ali Ulvi Orhan, Head of Laleli Manufacturers and Businessmen Association
(LASIAD), Gyaseddin Eyyüpkoca, Head of Merter Manufacturers and Businessmen Association (MESIAD), Yusuf Gecü, Head of Bayrampaa Textile
and Industrial Businessmen Association (BATIAD), Aydn Erten, Head of Textile Subsidiaries Association (KYSD), Osman Ege, Head of Underwear
Industrialists Association (TIGSAD), rfan Özhamaratl, Head of Turkish Knitwear Industrialists Association (TRISAD) Mustafa Balkuv, and Head of
Fashion Designers Association (MTD), Mehtap Elaidi participated in the meeting where the new route is set for the sector, discussing the risks and
advantages of the fashion industry in detail.


28 www.tekstilteknoloji.com.tr
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37