Page 27 - tekstilteknoloji_mart_Tekstil Subat
P. 27

tekstilteknoloji_mart_Tekstil Subat 3/18/14 5:43 PM Page 23

gerçekletirilecek olan Eurocoton Genel Kurulunda seçilecek GÜNDEM
bakann belirlenmesi gündem maddeleri içerisinde yer ald.
NEWS
Yaplan müzakereler neticesinde önümüzdeki 2 yllk dönemde
Türk ve Alman üyelerin Ebakan olarak Eurocotonda yer
almalar dorultusunda prensip karar alnd. Tüzük gerei önü-
müzdeki Genel Kurulda onaylanacak olan Ebakanlk görevini
Türkiye Tekstil Sanayii verenleri Sendikasn temsilen
Mustafa Denizer yürütecek.
Avrupann üretime önem kazandrma planlarnn ciddi ekilde
ele alnd bir dönemde Eurocotonun tekstil sanayii için tam
bir üretici birliine dönütürülmesinin ardndan fabrikalarnda
bin 600 kii istihdam eden Mustafa Denizerin Eurocoton
Ebakanlna seçilmesi tekstil sektörü açsndan büyük önem
arz etmektedir.
Ayrca, ABD ve AB arasndaki Transatlantik Ticaret ve
Yatrm Ortakl (TTIP) ve AB- Vietnam Serbest Ticaret
Anlamas görümelerinin youn olarak yapld, AB ve
Türk tekstil sektörünü önemli ölçüde etkileyecek olan bu
dönemde gerçekleecek Türk ve Alman üyelerin
Ebakanl ile hem Avrupa Komisyonu nezdinde hem de
farkl corafyalarda Eurocotonun etkinliinin en yüksek
seviyelere çkartlmas planlanyor.


Avrupa Tekstil Üreticileri Birlii (Eurocoton)
Avrupa Tekstil Üreticileri Birlii (Eurocoton), Avrupa Birlii
makamlarna, Avrupa pamuklu tekstil sanayicilerinin sesini
duyurabilmek amac ile 1958 ylnda kurulan bir tekilattr.
Ksa bir süre önce yaplan tüzük deiiklikleri ile
Eurocotonun açlm A.B. Pamuklu Tekstil Sanayileri
Federasyonu yerine Avrupa Tekstil Üreticileri Birlii ola-
rak deitirilmitir.
Türkiye ile Avrupa Birlii arasnda Gümrük Birlii
Anlamasnn imzalanmasnn ardndan, Türkiye Tekstil
Sanayii verenleri Sendikas 1996 ylnda Eurocotona üye
olmutur. Mustafa Denizerin Ebakan olarak seçilmesi ile
18 yllk üyeliimiz döneminde ilk defa bir Türk, Eurocoton
Bakanl görevini sürdürecektir.www.tekstilteknoloji.com.tr / 23
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32