Page 45 - tekstilteknoloji_haziran
P. 45

tekstilteknoloji_haziran_Tekstil Subat 6/6/14 4:37 PM Page 43 GÜNDEM
NEWSYatrm Plan
Rekabetçii daha fazla verimlilik, kalite geliimi ve hedef-
lenen yatrmlarla arttrmak balca önceliklerden biri
olduundan, Yönetim Kurulu 2013 ylnda Ypreste 17,5
milyon Euro deerinde yatrm yaplmasn onaylamt.
Picanol Group u anda Ypreste yeni üretim makineleri,
dokuma makineleri için yeni bir test alan ve yeni bir mü-
teri eitim merkezine yatrm yapmaktadr. naat çal-
malar planlanmtr ve bu yaz tamamlanacaktr.

Genel Görünüm
Picanol Group, 2014 ylnn ilk 6 aynda 2012 ylnn ilk
yarsndakiyle paralel ciro gerçekletireceine dair daha
önce yapt tahmini dorulamtr.
Picanol Group, deiken dünya ekonomisi içerisinde ihra-
cata yönelik faaliyetler gösterdii için tedbirli olmay sür-
dürmektedir. Tekstil pazarnn döngüsel doas nedeniyle,
sk maliyet kontrolü kritik öneme sahip olmaya devam
etmektedir. Picanol Group, 27 Austos 2014 günü (borsa-
nn açlmasndan önce), 2014 ylnn ilk alt aylk sonuçla-
rn açklayacaktr.

Picanol NV 2013 Yllk Genel Kurul Toplants
2013 mali yl için Picanol NV Yllk Genel Kurul Toplants
bugün yapld. Toplam 17.700.000 hissenin
15.684.402lik ( %88,61) ksmnn sahipleri toplantda yer
ald veya temsil edildi.
Genel Kurul yllk hesaplar, yllk raporu ve sonucun öne-
rilen ödeneini onaylad.
Ayrca Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin ve yasal
denetlemelerin ibrasna karar verdi. Yönetim Kurulunun
önerisiyle Genel Kurul, 2018 ylnn Genel Kurul
Toplantsna kadarki dört yllk dönem için Baml Müdür
olarak Stefaan Haspeslaghn yönetim süresini uzatt.
Genel kurul ayn zamanda icra yetkisi olmayan yöneticile-
rin 1 Ocak 2013ten itibaren ücretlerinin düzenlenmesini
onaylayan bir karar da onaylad.www.tekstilteknoloji.com.tr / 43
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50