Page 41 - tekstilteknoloji_haziran
P. 41

tekstilteknoloji_haziran_Tekstil Subat 6/6/14 4:37 PM Page 39

FVAÖK ise 48,6 MEUR rakamna eriti (2013 ilk çeyrek: 14,2
MEUR). Böylece kazançlar, Güney Amerikadaki bir kat
hamuru fabrikas projesi için ayrlan yüksek seviyeli fondan
olumsuz biçimde etkilenen ve tatmin edici düzeye ulamayan
geçen yln düük referans rakamlarnn büyük ölçüde üzerin-
de seyretti. Benzer biçimde, FVAÖK marj da %4,0 orannda
oldu (2013 ilk çeyrek: %1,2). Bunun sebebi, özellikle Kat
Hamuru & Kat ile Metaller (Schuller hariç) ve Ayrtrma i
alanlarnda projeye bal düük sat oluumu ve baz proje-
lerde gerçekleen maliyet amlar oldu.
Net gelir (kontrol gücü olmayan paylar hariç) ise, geçtiimiz
yln oldukça düük referans rakamlarnn çok üzerinde seyre-
derek 20,7 MEUR rakamna eriti (2013 ilk çeyrek: 4,1 MEUR).
Andritz Group, bu i geliimine, biriken siparilere ve 2013
ylnda 12 ay boyunca hesaplara dahil edilmeyen Schuller
Groupun sata olan katklarna dayanarak, 2014 i ylnda
önceki yla kyasla satlarda hafif bir yükseli öngörmektedir.
Net gelirin ise 2013 ylndaki düük düzeyine kyasla büyük
gelime göstermesi beklenmektedir.
*Schullerin ilk konsolidasyonu: 1 Mart 2013; dolaysyla 2013
ylnn ilk çeyreinde yalnzca 1 ay için dahil edilmitir.
www.tekstilteknoloji.com.tr / 39
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46