Page 40 - tekstilteknoloji_haziran
P. 40

tekstilteknoloji_haziran_Tekstil Subat 6/6/14 4:36 PM Page 38
NEWSGÜNDEM Andritz Group, 2014 Ylnn lk


Çeyrei için Sonuçlar Açklad


Andritz Group: Results for the First

Quarter of 2014

Andritz Groupun sipari almlar, oldukça olumlu bir gelime kaydederek 2013 ylnn ilk
çeyreine kyasla %35,2 orannda artt ve 1,742.2 MEUR oldu (2013 ilk çeyrek: 1,288.3 MEUR).
The order intake, at 1,742.2 MEUR, saw a very favorable development, rising by 35.2% com-
pared to the rst quarter of 2013 (Q1 2013: 1,288.3 MEUR).
Uluslararas teknoloji grubu Andritz, 2014 ylnn ilk
çeyrei için sonuçlarn açklad. Kaydedilen önemli mali
rakamlar ise öyle:
Satlar 1.219,5 milyon Euroya (MEUR) ulaarak, geçen yln
referans rakamlarna oranla %4,8 art kaydetti (2013 ilk çey-
rek: 1,163.8 MEUR). Bu art, Schuler Group* sayesinde
yaand; arlkl olarak baz i alanlarnda projeye bal düük
sat oluumunun bir sonucu olarak Schuler hariç tutulduun-
da satlar %8,9 orannda azalacakt.
Sipari almlar, oldukça olumlu bir gelime kaydederek 2013
ylnn ilk çeyreine kyasla %35,2 orannda artt ve 1,742.2
MEUR oldu (2013 ilk çeyrek: 1,288.3 MEUR). Schuler Group bu
tabloya 319,8 MEUR katk salad; Schuler hariç tutulduun-
da, Kat Hamuru & Kat alanlarnn oldukça yüksek sipari
rakamlar kaydetmesiyle sipari alm %19,3 orannda arta-
cakt.
Biriken sipariler ise 31 Mart 2014 itibariyle geçen yln
sonuna kyasla artarak 7,734.7 MEUR oldu (31 Aralk 2013:
7,388.5 MEUR).38 www.tekstilteknoloji.com.tr
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45