Page 34 - tekstilteknoloji_haziran
P. 34

tekstilteknoloji_haziran_Tekstil Subat 6/6/14 4:36 PM Page 32
NEWSGÜNDEM ma ekibimiz; hepsi burada yetimi arkadalardan oluuyor.
irketimizde kullandmz iletim sistemine de çok ciddi yat-
rmlar yaptk. Bilgiye kolay ulaabilecek bir yap kuruldu. Bu
nedenlerden Kurumsal yapmz tedarikçilerimize çok önemli
avantajlar salyor.


2014 yl nasl bir yl olacak, ilk çeyreini göz önüne
alarak deerlendirir misiniz?
2014 yl aslnda, çok iyi olmas gereken bir yl. Çünkü
Avrupadaki kriz etkisini kaybediyor. spanyada, Yunanistanda
vb. Avrupa ülkelerinde olumlu ekonomik gelimeler var. Bu
olumlu gelimelere de Türkiye ihracat anlamnda ciddi cevap
verebilecek durumda. Yabanc
ihracat rmalar, dünyann
önemli giyim markalar üretim
için Türkiyeyi tercih ediyorlar
ve buradaki yatrmlarn artr-
yorlar. Bunlarn sebepleri ara-
snda Avrupalnn satn alma
alkanlklarndaki deiimi
sayabiliriz. Global ekonomik
kriz sonras yerleen bir al-
kanlk olarak minimum adet-
lerde sipariler artt; stok tut-
muyorlar ve hzl terminler isti-
yorlar. Türkiyede yatrmlar
devam edecek; tekstil ve kon-
feksiyon üretimi ile ihracat artacak diye düünüyorum.
Yerel Seçiminde etkiledii, lk çeyrekteki duraanlk geçe-
cek ve 2014 ylnn kalan döneminde Üretim ve ihracatta
art olacaktr.
Dou ve Güneydou Anadolu bölgesindeki yatrm
artn nasl deerlendiriyorsunuz?
Türkiyede üretim maliyetleri çok yükselmiti, bu sebeple Türk
yatrmclar Msr ve Türki Cumhuriyetlerini tercih ederek o böl-
gelere yatrmlar yapt. Ama maalesef Msr yatrm, ülkenin
içinde bulunduu durum, ekonomik ve siyasi artlar gibi sebep-
lerle geri tepti. Ayn ekilde Türki Cumhuriyetlerdeki ticaretin
zorluu, oradaki yatrmclarn geri dönmesine sebep oldu.
Bugün Türkiyenin büyük ehirleri olan stanbul, zmir, Bursa,
Denizli gibi bölgelerde maliyetler yüksek ve içi bulma sorunu
yaanyor. Dou ve Güneydou Anadolu bölgesi, igücü anla-
mnda oldukça iyi durumda. Bu bölgede ciddi bir igücü var.
Diyarbakr, Batman, Siirt, Mardin gibi ehirlerde, stanbulda,
zmirde, Bursada üretim yapm, konfeksiyonu bilen yatrmc-
lar da var. Bu yatrmlarla da geri göçler yaparak orada bir igü-
cü potansiyeli oluturdular

Bölgede en dikkat çeken yatrmlar neler?
Diyarbakrdaki yatrmclar, daha çok kendi markalarn gelitir-
mek, kendi ürünlerini üretmek istiyorlar. Batman, Mardin,
Tatvan gibi bölgeler ise stanbul ve zmirdeki büyük ihracat r-
malarn desteiyle üretim yapan rmalardan olumaktadr.
Özellikle siyasi sorunlarn çözülmesi, bölgedeki yatrmlar daha
da artracaktr.32 www.tekstilteknoloji.com.tr
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39