Page 25 - tekstilteknoloji_haziran
P. 25

tekstilteknoloji_haziran_Tekstil Subat 6/6/14 4:34 PM Page 23


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition


yaptk. Ksaca 2013 yl, AIT adna büyüme yl oldu.
2014 ylnn ilk aylar için konuacak olursak hzl balangçlar
yapld. Bu ekilde devam edersek hedeerimize ulaacaz gibi
görünüyor. Yeni hedeer arasnda hzl ve farkl makine modelleri
de bulunuyor. Bunlarn Ar-Ge çalmalar yaplyor. Bittiinde siz-
lerle paylayor olacaz.
Bizim bölge olarak arlkl satmz Bursa ve Çorluda.
Müterilerimiz genelde tekstil üreticileri olduundan Bursada
olmak bizim için bir avantaj. Yine Çorlu ve stanbulda da birçok
müterimiz var. Sat ekibimiz ve teknik servis ekibimiz Bursa ve
stanbulda. Servislerimiz aylk bakm anlamalaryla düzenli bir
ekilde verilmektedir. u an teknik servis ekibi 15 kii olmutur.
Bu say müterilerimiz ve makine saymz arttkça daha da
artacaktr.

Dijital tekstil sektörü daha da geliecek
Dijital tekstil sektörü oldukça geliti ve daha da geliecek. Artk
üreticilerin müterilerine çok daha hzl servis vermeleri gerekiyor.
Bunun bilincinde olan üretici dijital baskyla rekabet ansn artt-
ryor. Tekstil sektörü bundan böyle dijital baskyla ilerleyecek.
Daha hzl makinelerle, gelimi tekstil yazlmlaryla üreticilerimi-
zin ileri daha da kolaylaacak. Bu da Türk tekstilini olumlu yönde
etkileyecek.

OTM 2014e katlmamzdaki amaç, o bölgeye arlk
vermektir
Dou ve Güneydou Anadolu bölgesi yatrmlar konusunda eski
yllara göre daha ileride diye düünüyorum. Türkiyenin çeitli böl-
gelerinde müterilerimiz mevcut. Fakat dou bölgesine çok ar-
lk veremedik. Gaziantepte düzenlenen OTM 2014 Fuarna katl-
mamzn amac, bu bölgeye biraz daha arlk vermektir.
Gaziantepte ilk kez fuara katlacaz. Yeni dijital bask makinele-
rini fuarda sergilemeyi planlyoruz. Birçok yenilik OTM 2014
Fuarnda olacak. Umarm hepimiz adna baarl geçer. Bu fuar
düzenleyen sizlerin emei için imdiden hepinize çok teekkür
ederiz.www.tekstilteknoloji.com.tr / 23
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30