Page 24 - tekstilteknoloji_haziran
P. 24

tekstilteknoloji_haziran_Tekstil Subat 6/6/14 4:34 PM Page 22


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition

AIT, Dijital Tekstildeki

Yenilikleriyle OTM 2014te


AIT Will Be at OTM 2014 with Its

Innovations in Textiles

AIT Genel Müdürü Saliha Özgür: Gaziantepte düzenlenen OTM 2014 Fuarna katlmamzn
amac, bu bölgeye biraz daha arlk vermektir. Gaziantepte ilk kez fuara katlacaz. Yeni
dijital bask makinelerini fuarda sergilemeyi planlyoruz. Birçok yenilik OTM 2014 Fuarnda
olacak.
Saliha Özgür, General Manager of AIT: The purpose of our participation in OTM 2014
Exhibition in Gaziantep is to focus on the region further. It will be the rst time we partici-
pate in an exhibition in Gaziantep. We are planning to exhibit our new digital printing
machines at the exhibition. Numerous innovations will be available at OTM 2014 Exhibition.

AIT Bilgisayar Sistemleri ve Makine San. Ltd. ti. 1996
ylndan bu yana Tekstil sektörüne; elektronik ortamda varyant
tasarm, desen tasarm, dijital numune ve ksa metraj bask
konularnda yazlm, donanm ve teknik destek salayan
Türkiyenin ilk ve tek kuruluudur.
Bugün dijital tekstil konusunda yazlm ve teknik çözümler üreten
ve bu teknolojiler konusunda
sürekli aratrma gelitirme
faaliyetleri içinde bulunan AIT,
ayn zamanda Miracle tekstil
yazlmlarnn da üreticisidir.
Dijital bask makineleri konu-
sunda dünyann önde gelen
markalaryla ibirlii yapan AIT,
özellikle Japon Mutoh ve
Mimaki marka sistemlerini Türk
sanayisine uygun hale getir-
mekte, yazlm ve teknik deste-
i ile hizmet verdii rma say-
sn hzla artrmaktadr. Dijital
tekstil bask sistemlerinde AIT Genel Müdürü Saliha Özgür
Saliha Özgür, General Manager of AIT
daha iyi sonuç alma yolunda
ek sistemler gelitiren ve bunlarn patent hakkn elinde tutan
AIT, uzman ve deneyimli teknik Ar-Ge kadrosu ile hem yazlm
hem de donanm konusunda sahip olduu ülke liderlii pozis-
yonunu sürdürüyor. Dünya piyasasnda da bu konuma yerle-
mek için gerekli yatrmlar, ibirliklerini ve ziyaretlerini de ön
planda tutuyor.
AIT Genel Müdürü Saliha Özgür, 2013-2014 yln deerlendirdi
ve OTM 2014 Fuarna katlmlar hakknda bilgi verdi

2014 ylna hzl balangç yapld
2013 yl AIT adna oldukça verimli idi. 2013 rmamz için büyü-
me yl oldu diyebiliriz. Daha büyük ve çeitli makineleri bir arada
sergilemek adna Bursada irket binasn büyüttük. stanbulda
ube açlmz oldu. Hedeediimiz rmalarmzla anlamalar


22 www.tekstilteknoloji.com.tr
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29