Page 46 - tekstilteknoloji_eylul-september
P. 46

tekstilteknoloji_eylul_Tekstil Subat 9/3/14 2:53 PM Page 42


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition

2013 yln Baaryla Kapatan nter

Tekstil, OTM 2014te

Mümessillikleriyle Yer Alacak


Ending 2013 Successfully, nter Tekstil Will

Participate in OTM 2014 Via Its

Representatives


Sami Çakrca: Terbiye yatrmlarnn artmas sonucu, bizim için 2012 yl da iyiydi ama 2013
çok iyi bir yl oldu. 2014 ylnn da, 2013ü aratmayacak bir yl olacan ümit ediyoruz.
Tahminlerime göre 2013ü yakalarz ya da geçeriz. Bugünkü gelimelere baktmzda durum
bunu gösteriyor.
Sami Çakrca: As a result of the increase in nishing investments, 2012 was a good year for
us, but 2013 was a better year. We hope that 2014 will be a year that will not make us long
for 2013. According to my estimations, we will reach the level of 2013 or surpass it. When we
consider the current developments, the situation indicates what I said.

nter Tekstil San. ve Tic. Ltd. ti. 1984 ylnda
kurulmutur. Tekstil terbiye sektöründe boya - bask ve
terbiye makineleri alannda dünyann önde gelen üretici-
lerinin Türkiye temsilciliini yapyor. Firmann çalmalar
sat, sat ve sat sonras aamalarn kapsamaktadr.
nter Tekstil yetkilisi Sami
Çakrca, mümessilliini
yaptklar firmalar, 2013
yl satlar ve OTM 2014
Fuar hakknda sorularmz
yantlad.


2013 yl nter Tekstil
için nasl geçti?
Sami Çakrca: 2013
genel anlamyla nter
Tekstil iyi bir yl oldu. 2009
ylndaki ekonomik krizden
sonra, gerek satlan maki-
nelerin says, gerek ciro nter Tekstil, Sami Çakrca
Sami Çakrca, nter Tekstil
açsndan en iyi ylmzd
diyebilirim. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi de
ITMA 2011de ve öncesinde verilmi olan çok sayda
dokuma ve örme makineleri siparii etkilerinin nihayet
ortaya çkmasyd. Son yllarda entegre fabrikalarn says
tekrar artt. 1990l yllarda dalan entegre irketlerin
yerine u anda yeni bir süreç yayoruz. Bu süreç içinde
biz de yerimizi alyoruz.
Üreticilerin sadece iplik, örme ya da terbiye ile para
kazanamamalar, onlar entegre olmaya zorluyor. plik
üreticilerinin önemli bir ksm örme yatrm yapyor;42 www.tekstilteknoloji.com.tr
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51