Page 43 - tekstilteknoloji_eylul-september
P. 43

tekstilteknoloji_eylul_Tekstil Subat 9/3/14 2:53 PM Page 39

Makine üreticisi firmalar ve gelitirdikleri teknolojileri yakndan ince-
leme frsat salad için bu fuarn önemli olduunu düünüyorum.
Ancak burada makine üreticileri demiken bir sorunuma deinmek isti-
yorum. Baz makine üreticisi firmalar tamamen sat odakl çalyor-
lar. Örnein fabrikaya aldmz makineleri üreten sviçreli firmadan
iplik pazar hakknda bilgi istediimde, bana kayda deer bir bilgi vere-
mediler. Makine üreticileri benim makinem çok kaliteli iplik üretiyor;
enerji tasarrufu salyor; ine krmyor vb. açklamalarn yapt gibi
o makineyle üretilen kalitedeki ürünlerin hangi pazarlarda, nerelerde
tercih edildiine dair de bilgi vermeli. Makine sattklar sektör ve
pazarla ilgili de data sunsalar, altyap salasalar, üretici ve talepler
arasnda bir köprü kursalar çok daha faydal olacaktr. Bana hem maki-
ne satp hem de bu makineyle üretebileceklerimi, bunlar talep eden
pazarlar vb. olduu komple bir paket sunmalarn isterdim. Avrupal bu
ekilde çalyor ama bize bu verileri sunmuyorlar. Umarm yakn
zamanda bu durum deiir ve ayn ibirliini bizler de yapabiliriz. Bu
anlamda OTM 2014 Fuarnn hayrlara vesile olmasn diliyorum. Ayn
ekilde makine satclaryla görüüp bu tür bilgi al-verilerini yapabi-
leceimiz bir platfor da olabilir diye umuyorum.
Bräcker Orijinal TITAN bilezik


35 milyondan fazla satlan TITAN bilezikler, müs-
terilerimizin markamza duyduu güvenin açk bir
kantdr. TITAN bilezikler, tüm elyaf tiplerine uygun
olup çok genis bir iplik numara araln kapsamak-
tadr. TITAN bilezikler, yüksek devirlere çklmasna
imkan verir ve uzun çalsma ömrü salar.

TITAN- yüksek performans bileziklerinin
mihenk tasdr.

www.bracker.ch

www.tekstilteknoloji.com.tr / 39
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48