Page 40 - tekstilteknoloji_eylul-september
P. 40

tekstilteknoloji_eylul_Tekstil Subat 9/3/14 2:53 PM Page 36


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
Azerbaycana ihracat yaptk. Hatta ince ipliin dünyadaki
merkezi saylan Msra ince iplik ihracat yapan sayl fir-
malardan birisiyiz. talya ve Portekize de ciddi bir ihracat
yaptk. u an için bir ihracatmz söz konusu deil. ç piya-
sadan talep olmamas durumunda ihracata yöneliyoruz.
Tabi bütün bunlar piyasadaki istikrar ve tekstilin genel
duruma bal. Günün artlar bizim için çok önemli.


plik üretiminde kendi pamuunuzu mu kullanyor-
sunuz?
Eyyüp Gergerli: Normalde Türkiyede orta kalite pamuk
üretilir. Tabi ince iplikte bunu kullanma ansnz yok. Biz
kendi pamuumuzu standart 20 -30 numara çeken fabri-
kalara gönderiyoruz. Türkmenistandan, Msrdan pamuk
ithal ederek iplik üretimimizi gerçekletiriyoruz. Bu sene
pamuk ekiminde yeni bir uygulama yaptk. Uzun elyafl
Amerikan Pima Cobalt denilen bir pamuk çeidi var. Giza
86-88 ve Peruda yetien özel bir tip olan Densero adnda
bir tohum tipi bulunuyor. Biz bunlarn hepsinin ekimini ger-
çekletirdik. Kaliteli elyaflar Türkiyede yetitirmek istedii-
miz için böyle bir deneme yaptk. Kendi arazilerimiz olunca
bu tip uygulamalar gerçekletirmek için fazla ansmz
oluyor. Çok ciddi rakamlar ödeyerek pamuk analiz laboratu-
var da kurduk. Bizim pamuk ekimlerimizi de Ege
Üniversitesindeki profesör bir hocamz gerçekletirdi. Bu
alanda büyük yatrmmz bulunuyor. Tarlaya tohum ekilme-
sinden iplik üretimine kadar her aamada hem Ar-Ge hem
tesis noktasnda gerekli altyapya sahibiz. Bu konuda bilin-
çli ekilde üretim yapmaya çalyoruz. Buradan güzel bir
sonuç elde ettiimiz zaman anlurfa- zmir pamuu diye36 www.tekstilteknoloji.com.tr
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45