Page 38 - tekstilteknoloji_eylul-september
P. 38

tekstilteknoloji_eylul_Tekstil Subat 9/3/14 2:52 PM Page 34


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
için, devam yatrmmz bu konuda yapacaz. Daha sonra-
snda entegre bir tesisi olmay planlyoruz. Bunun için de
yurt içi ve yurt d pazarlarda aratrma ve analizlerimizi
sürdürüyoruz.

Entegre olmak derken, en sonunda konfeksiyon
yatrm yapacak msnz?
Eyyüp Gergerli: Bunu günün artlar belirliyor. Eski ista-
tistiklere göre uzun süreli krizler alt aylk süreçlerde kendi-
ni tamamlyor. Biz u an alt ayn çounu tamamladk.
sonuçta piyasalar açlr m açlmaz m bunu görüp ona göre
yol haritamz çizeceiz. Önemli olan tekstilin Türkiyede ne
durumda olacaz. u an konsept olarak bölgemizde her-
hangi bir rakibimiz yok. Biz 100 numara iplik yapyoruz ve
bu konuda bölgedeki tek firmayz. Çok özel iplikler çalyo-
ruz, asgari iplik incelii 40 numara. Türkiyede u anki mü-
teri portföyümüz de standartlarn çok üstünde. Bizim iplik-
lerimiz dünya markalarnn ürünlerinde kullanlyor ve tercih
ediliyor. Birçok iplik üreticisi arasnda bu özelliimizle ve
kalitemizle fark ediliyoruz. Bölgemizde çok büyük ve yük-
sek kapasiteli iplik üreticileri bulunuyor, biz u an bu reka-
betin içerisine girmeyi çok uygun bulmadmz için farkl
bir ürün olarak ince iplik üretimini tercih ettik. Böylece ken-
dimizi ayrm olduk ve tam anlamyla bilinirliimiz sala-
yncaya kadar bu ekilde devam edeceiz.


Sadece iç pazara yönelik mi çalyorsunuz, ihra-
catnz da var m?
Eyyüp Gergerli: Dolarn 2.30 TL olduu dönemde pek iç
pazarda satmz olmad. Bu dönemde Portekiz, talya,
34 www.tekstilteknoloji.com.tr
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43