Page 36 - tekstilteknoloji_eylul-september
P. 36

tekstilteknoloji_eylul_Tekstil Subat 9/3/14 2:52 PM Page 32


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition

EMG plik, nce Kompakt plik

Üretimiyle Fark Yaratyor


EMG plik Makes All the Diference In

Producing the Fine Compact Yarn

Pamuk üreticisi olan ve iplik fabrikas yatrm yapan EMG plik, bugün 16.320 i kapasiteyle
faaliyet gösteriyor. Haziran 2015te 32.000 i kapasiteyle iplik yatrmn tamamlamay hede-
eyen EMG plik, daha sonra örme yatrm yapmay ve entegrasyona yönelmeyi planlyor.
EMG plik, which is a cotton producer and has also made an investment of spinning mill,
today operates with a capacity of 16.320 spindles. Aiming to complete the spinning-mill
investment by June 2015 with an increased capacity of 32.000 spindles, EMG plik plans to
make new investments in knitting and to head for integration.

EMG plik San. ve Tic. Ltd. ti. iplik fabrikasnda u
an 16.320 i çalyor, yaplan yeni yatrmlar sonucunda
bu kapasite Ocak 2015te 24.000 i olacak. Haziran
2015te eklenecek son ksm
ile toplam kapasitenin
32.000 ie tamamlanmas
planlanyor. EMG plikin
üretim tesisi için naat iki
sene önce balad. 7 aydr
fabrika faal olarak çalyor
ve üretim gerçekletiriyor.
Makinelerin sipari ve geli
sürecini tamamlanyor.
Gelecek sene haziran ay
sonunda tesis tam kapasi-
teye ulam olacak.
EMG plik Yönetim Kurulu Bakan Eyyüp Gergerli
EMG plik Yönetim Kurulu Eyyüp Gergerli, the Chairman of EMG plik
Bakan Eyyüp Gergerli, yeni tesisleri ve yatrmlar hakkn-
da sorularmz yantlad.

plik yatrmnz hakknda bilgi alabilir miyiz?
Eyyüp Gergerli: Biz 5.000 dönümlük bir alanda pamuk
ekimi ve üretimi yapyoruz. Kendi pamuklarmz ilediimiz
çrçr ve ya fabrikamz var. Eksik kalan aama iplikti. Biz
de iplik üretimi yapmaya karar verdik ve bu konudaki en
popüler çeit olan kompakt iplikte karar kldk. Örgü yatrm
da yapmay planlyoruz ve bu konuda bir firmayla görü-
melerimizi sürdürüyoruz. u an 22.000 m si kapal, toplam
2
2
65.000 m lik bir alanda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
2
Fabrikamz için 35.000 m yer ayrdk, inaatmz da devam
ediyor. plik dnda bize en yakn gelen konu örgü olduu
32 www.tekstilteknoloji.com.tr
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41