Page 32 - tekstilteknoloji_eylul-september
P. 32

tekstilteknoloji_eylul_Tekstil Subat 9/3/14 2:51 PM Page 28


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
Eurotechin öncelikli hedefi iç pazar m, ihracat m?
afak Aydoan: Öncelikli hedefimiz ve odaklandmz iç
pazardr. Çünkü biz, kendi ülkemizde baarl olduktan ve belli
bir noktaya geldikten sonra dünyaya kendimizi tantmay ter-
cih ettik. Üretimimizin %80ini iç pazara veriyoruz, bu noktada
istediimiz baary yakaladmza inanyorum. Bundan son-
rasnda ihracata daha fazla arlk vereceiz. ITMA 2015
Fuaryla kendimizi dünyaya tantp ihracatta da iç pazar-
daki kadar baar salamak için çalmalar yapyoruz. Yakn
gelecekte iç Pazar ve ihracatmz %50-50 yapacamza
inanyorum.

Üretim çlmalarndan söz eder misiniz?
afak Aydoan: Eurotech Teknotann markasdr. Naca
bal Eurotech ve mürekkep markamz Stetjeti Çorludaki 12
bin m2lik fabrikamzda üretiyoruz. Bizim iimiz ink-jet bask
makinesi üretmek. Biz artk bu ii en iyi yapanlardanz. Ar-Ge
departmanmz birçok konuda çalmalar yapyor. Bizim geli-
tirdiimiz ürünler hem mekanik, hem elektronik, hem de
kimya içeriyor. Bunlardan bir ayak eksik kalrsa ürünümüz de
eksik oluyor. Eurotech olarak belli konulara odaklandk, orada
baar üretmeye çalyoruz. Örnein, ülkemizdeki hizmet Invitation Invitation
eksiini gidermeye çalmamz bizim odaklandmz konular
arasnda yer alyor. Davetiye / Invitation /

Eurotech olarak müterinin taleplerine göre mi üre- Davetiye
tim yapyorsunuz?
afak Aydoan: Biz pigment ve sublimasyona arlkl çal-
yoruz. Müterinin istedii makine bizde yoksa bilgimizi pay-
layoruz ve onun neye ihtiyac olduunu anlayp, ne yapmas
gerektiini söyleyerek doru yere yönlendiriyoruz.

ç piyasada özellikle hangi bölgelerde pazara hakim-
siniz?
afak Aydoan: Arlmz stanbul, Çorlu ve Bursada
devam ediyor. 2014ten 2015e geçerken tekstil arlkl olan
her bölgede makinemiz olsun istiyoruz. 2016ya kadar
yurt içi ve yurt d müteri
saymz artrmak istiyoruz. Teknik knik
Daha fazla ürünümüzün dünya Te e e T
pazarnda olmas için çala-
caz.

Yurt içinde bayilik sis-
temiyle mi çalyorsunuz?
afak Aydoan: Batan beri
vurguladm gibi, bizim için
en önemli husus hzl ve kali-
teli hizmet verebilmektir.
Ürünlerinizi satmak herkesin
hedefidir, her yerde de satabi- Makine imalat bölümü
lirsiniz ama teknik servis Machine-manufacturing department28 www.tekstilteknoloji.com.tr
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37