Page 27 - tekstilteknoloji_eylul-september
P. 27

tekstilteknoloji_eylul_Tekstil Subat 9/3/14 2:50 PM Page 23


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
Nac Group Çorlu fabrikas
Nac Groups Factory in Çorlu
Çorlu'da bulunan 12.000 m büyüklüündeki fabrikas,
2
Eurotech bask makinelerinin üretiminin yan sra Ar-Ge çal-
malarna, dünya çapndaki markalar Stetjet mürekkeplerinin
üretimine ve 4EX PVC köpürtülmü levha üretim bandna da
devam etmektedir.
2001 senesinden bugüne atlmc ve yenilikçi yapsn sürdü-
ren Nac Grup Dijital, ürünlerinin bugün 40 ülkede kullanlyor
olmasnn verdii güvenle, 2014te Nac USAi kurarak Amerika
ktasndaki gücünü artrmay ve yenilikçi vizyonunu yanstma-
y hedeflemektedir.
Nac Grup Genel Müdürü afak Aydoan, son gelimeler hak-
knda sorularmz yantlad.

2014 ylnn ilk yars sizin için nasl geçti, deer-
lendirmesini yapar msnz?
afak Aydoan: 2013 de bir deiim yaadk yeni bir yap-
lanma içerisine girdik. Olaya daha bir analitik bakmaya bakn-
ca, bata tekstil sektörüne yönelik ürünlerimiz olmak üzere,
belli segmentlere arlk vermeye baladk. çyap ve organi-
zasyonumuzda deiiklikler yaptk. Reklam sektöründe en
güçlü olduumuz boya üretimimize hzla devam ediyoruz.
Birkaç farkl alanda endüstriyel sektörlere girdik. Bunlar bizim
yapm olduumuz en büyük deiikliklerdi. Tekstil sektörünü
alglamaya ve anlamaya daha çok baladk. Sublimasyon
ürünlerimiz çok çabuk karlk buldu. Çok daha hzl ürünleri,
çok daha uygun fiyata veriyoruz. Bunun yannda çok hzl ser-
vis veriyoruz. Pigmentte baya etkili bir noktaya geldik.


Yeni ürünlerinizin yurt içi tantmn nasl yapyor-
sunuz?
afak Aydoan: Bu sene 11-14 Eylül 2014 tarihlerinde
Sign stanbul Fuar, arkasndan 16-19 Ekim 2014 tarihlerinde
www.tekstilteknoloji.com.tr / 23
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32