Page 20 - tekstilteknoloji_eylul-september
P. 20

tekstilteknoloji_eylul_Tekstil Subat 9/3/14 2:50 PM Page 16


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
bezlerdeki kulak ksmlarnda kullanlan kuman üretimini de
yapyoruz. Anlalaca gibi en fazla üretim gerçekletirdiimiz
alan, hijyen sektörüdür. Bunun dnda teknik tekstillerde de
faaliyet gösteriyoruz. Kaplamal kumalar ve lamineli kuma-
larda bir katman olarak kullanlmasnn yan sra gibi baz
uygulamalarda güçlendirme veya mukavemet kazandrmak
amacyla da kullanlmaktadr. Otomotivde hal tabannda,
kabin hava ltresinde kullanlabildii gibi; motor kaputu, tavan
ve kap döemeleri gibi ksmlarda kullanlan katmanlardan da
birisidir.
Ürünlerimiz iç pazarda oldukça rabet görüyor, yurt dna
ihracatmz da oldukça iyi durumdadr.


General Tekstilin geçmiinden ve dier faaliyet
konularnzdan söz eder misiniz?
Alican Ylankrkan: 1928 ylndan bu yana Gaziantepte
kurulu irketler grubu olarak uzun yllar otomotiv, yedek parça,
gda ve inaat bata olmak üzere ticaretin ve sanayinin dei-
ik dallarnda hizmet verdik. irketimizin kurucusu Enver
Kayaldr. Kendisi ayn zamanda General Tekstilinde Onursal
Bakandr. Ben ailede dördüncü kuan temsilcilerindenim.
Geçen sene Gaziantep Ticaret
Odas, kaytlarna göre halen
faaliyette bulunan en eski ir-
ketlerle ilgili bir çalma yapt
ve 50 yl akn bir süredir
odaya kaytl olarak faaliyet
gösteren 8-10 rmadan bir
tanesi de biz olduumuz için
bir plaket aldk.
1976 ylnda motor supab
imalat yapmaya baladk;
Golden markasyla halen bu
üretimimize devam ediyoruz.
1980li yllardan bu yana faa-
liyette olan Mobel Mobilya
isminde, ev ve os mobilyalar
imalat yapan bir rmamz
var. Tekstil konusundaki faali-
yetlerimize 1997 ylnda
polipropilen iplik üretimiyle
baladk. CF olarak adlandrlan iplik üretimini ve tekstüresini
yapyoruz. Bu konuda Türkiyedeki en büyük kapasite ve en iyi
kaliteye sahip iplii Nova Filament markasyla üretiyoruz.
Bunun dnda otomotiv sektöründe sat ve servis hizmetleri
verdiimiz plazalarmz var. Renault, Dacia, Mitsubishi, Citroen
marka otomobil ve ticari araçlar ile Renault Kamyon ve
Fruehauf dorselerini bölgede baaryla temsil ediyoruz. Öte
yandan birçok sigorta irketinin da bayiliini yapmaktayz.
Nonwoven yatrmmz da, daha önce belirttiim gibi, 2000
ylnda karar verdik. Önce bu konuda zibilite çalmalar yap-
tk, bizzat ben gidip yurt dnda eitim aldm, ilgili rmalarda16 www.tekstilteknoloji.com.tr
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25