Page 42 - tekstilteknoloji_ekim_october_2014
P. 42

tekstilteknoloji_ekim_Tekstil Subat 9/29/14 1:39 PM Page 38


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition

Osmaniye, Tarm ve Sanayisiyle

Geliiyor


Osmaniye Develops with Agriculture and

Industry

Murat Teke
Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Bakan / Chairman of Osmaniye Chamber of Commerce and Industry


Osmaniye 2004 ylna kadar tarmla gelien bir ehirdi.
Bugün tarm ve tarma dayal sanayinin yan sra demir- çelik
ve tekstil arlkl sanayilemeyle de gündeme geldi. u an
Organize Sanayi Bölgesinde en çok demir çelik ürünleri ve
yan sanayilerine, tekstil sek-
törüne ve gda sektörüne
yatrm yaplyor. Hzla süren
bu yatrmlar, hem bölge hem
ülke ekonomisine ciddi katk-
larda bulunuyor. Art göste-
ren ihracatmz da u an
130-140 milyon dolara yak-
lat. Aslnda burada gümrük-
leme yaplmad için bizim
bildiimiz rakamlar bunlar
fakat 1 milyar dolarn üstün-
de bir ihracat yapldn söy-
leyebilirim.
Burada yerel sanayicimiz de
yatrm yapyor, Türkiye
genelinden de yatrmclar Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Bakan Murat Teke
geliyor hatta uluslararas Murat Teke, Chairman of Osmaniye Chamber of Commerce and
Industry
yatrmclar da var. Ama ar-
lkl olarak Osmaniye dndan gelen sanayicimiz yatrm ger-
çekletiriyor.
Organize Sanayi Bölgesinde yer kalmad, yenisi
yaplyor
Osmaniye, ehir merkezi olarak tevikte 5. Bölge olsa da,
Organize Sanayi Bölgesi 6. Bölgedir. Dolaysyla Organize
Sanayi Bölgesinde yatrm yapanlar, son teviklerden fayda-
lanmaktadrlar. Bu nedenle Organize Sanayi Bölgesinde
yatrmlar artt, bölge doldu. Yaklak 100ün üzerinde parse-
limiz ve 100ün üzerinde sanayi tesisimizde, 12-13 bin kii
çalyor. Biz genileme ve yeni bir organize sanayi bölgesi
açma konusunda ciddi çalmalar yapyoruz. Bununla ilgili
ihtisas organize sanayi bölgelerini ön planda tutmaya çal-
yoruz. Ayrca tarm ihtisas organize sanayi bölgesi de yap-
mak istiyoruz. Zeytin ve zeytinya bölgemizde hzl gelitii
için sanayilerini de gelitirmek gerektiini düünüyoruz. kinci
olarak da hayvan ihtisas organize sanayi bölgesi ile ilgili bir
çalmamz var. Bu da proje aamasnda; yerleri belirlendi,
yapmna balamak için ilgili bakanlklarla yazmalarmz
38 www.tekstilteknoloji.com.tr
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47