Page 39 - tekstilteknoloji_ekim_october_2014
P. 39

tekstilteknoloji_ekim_Tekstil Subat 9/29/14 1:39 PM Page 35


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
ödüyorsunuz. 3. Organize Sanayi Bölgesine de baladk,
ardndan gelen taleplere göre 4.yü de yapacaz. Bizim
imdi TOBB ile ortak bir projemiz de var. Bizim ya ortala-
mamz 18,7. Biz de eleman yetitirmek için bu projeyi yürü-
yoruz. steyen firma bu projeden eleman alyor. Tekstilde
kadn çalanlar fazla olduu için organize sanayide bir de
kadn çalanlarmz için kre yaptrmay planlyoruz. Ayrca
özel bir teknik lise de yaplacak. ÜTGEM diye bir projemiz
var, bu kapsamda sektöre eleman yetitireceiz ve hangi
firmada ihtiyaç varsa oraya yerletireceiz.

16-19 Ekim 2014 tarihlerinde Gaziantepte
yapacamz OTM 2014 Fuar hakknda
düünceleriniz nelerdir?
Bu bölge yani Güneydou Anadolu bölgesi artk tekstilin
merkezi oldu. Özellikle Gaziantep, anlurfa ve
Kahramanmarata tekstil sektörü ve yatrmlar oldukça
ilerlemi durumda. Biz bu bölgedeki Ticaret ve Sanayi
Odas olarak 3 ayda bir toplanyoruz ve durum deerlendir-
mesi yapyoruz. Bu ibirliinin öncülüünü de bize
Gaziantep yapmtr. Ben sizin fuarnzdan üyemiz olan fir-
malara söz ettim, Yönetim Kurulu toplantsnda da günde-
me getirdim. Buradan servis kaldracaz ve firmalarmz-
la beraber OTM 2014 Fuarna geleceiz.
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44