Page 38 - tekstilteknoloji_ekim_october_2014
P. 38

tekstilteknoloji_ekim_Tekstil Subat 9/29/14 1:39 PM Page 34


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
destekleniyor, baz ürünler desteklenmiyordu. Geçmie
baktmzda, anlurfa kalknmada 2. derecede önemli
statüsündeydi, 1. dereceye almadlar. Buras hammaddeyi
üretsin, Batda ilesin mant vard. Tevikler de bu do-
rultuda verildi. Bundan dolay anlurfada sadece pamuk
üretimi yaplyordu. Pamuk batya satlyordu, orada ipli-
e, dokumaya, örmeye dönütürülüyordu. Bütün katma
deeri Bat illeri alyordu. Yerel yöneticilerin de desteiyle
yanltan dönüldü. Burada da Ticaret ve Sanayi Odasnn
geçmite çok aktiviteleri yoktu. imdiki bakanmz Sabri
Ertekin ufku çok geni, sürekli daha iyi için uraan, kotu-
ran birisi. Deiik projeler yapyoruz, deiik destekler veri-
yoruz, özel ihracat destek ekibi kurduk, bir kiiyi bile ihra-
catç yaparsak kardr diye urayoruz. Üretici üyelerimizi
nasl ihracatç yaparz onun için çalyoruz. Birisi ihracat
yaptnda sonuna kadar arkasnda duruyoruz. Takip ediyo-
ruz. nallah ihracatmz art kaydeder.
Batdan da firmalar buraya gelmeye baladlar.

Burasnn tercih edilmesinde sizce en önemli
etkenler nelerdir?
anlurfa Organize Sanayi Bölgesinde arsa fiyatlar 16 TL
gibi çok ucuz bir fiyatta. Bunun da %20sini pein, geri
kalan da 6 ay ödemesiz dönem, sonra 3er aylk taksitlerle
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43