Page 36 - tekstilteknoloji_ekim_october_2014
P. 36

tekstilteknoloji_ekim_Tekstil Subat 9/29/14 1:39 PM Page 32


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
anlurfada tekstil sektörünün durumu nedir?
1991 ylnda 1. Organize Sanayi Bölgesinin temelleri at-
lrken ayn anda 92 tane çrçr fabrikasnn temeli de atl-
d, sonra iplik fabrikalar kuruldu, tekstile yönelme oldu.
Biz Ticaret ve Sanayi Odas olarak tekstil kümelenme, Ür-
Ge ve fizibilite çalmalar
yapyoruz. Sadece çrçr ve
iplikle kalnmasn, çeitlilie
ve yatrmlara devam edile-
rek entegre olunsun istiyo-
ruz. Bizim özellikle istedii-
miz ve bakanmzn da
üzerinde durduu konu
markalamamzdr Biz
kendi markamz satalm,
katma deer yaratalm.
Hatta bir çat marka proje-
miz de var. Yani anlurfa
ile ilgili bir marka olutura-
caz, bu sektörde üretim
yapanlar o markay kullana-
caklar. Marka için puanlama
kriterleri vb. yaplacak, bu kriterlere uyan firmalar markay
kullanabilecekler. Biz ürünün pazarlamasn yaparak
katma deer yaratacaz.
Türkiyenin pamuunun yaklak %50sini anlurfa üreti-
yor. Burasnn böyle bir özellii var ama biz sadece pamuk
satyoruz. Çrçr yapyoruz, en fazla iplik yapyoruz. Ama
marka oluturarak sattmzda; 1 kg üründen 1 TL elde
edeceksek, bu sefer 1 kg üründen belki de 100 TL elde
edebileceiz. Bununla ilgili deer zinciri çalmalar yap-
yoruz. Tekstilde ilk aamada dokuma, kuma boyama vb.
tesislerin artmas için çaba gösteriyoruz. Ayrca 2.
Organize Sanayi Bölgesinde yaplacak olan HOSAB-
Hazrgiyim Organize Sanayi Bölgesi projesi için ihracatç
birlikleriyle anlama imzaland, ilk etapta 3000 kiiye i
imkan salanaca tahmin ediliyor. Bir tekstil adas kuru-
yoruz. HOSABta yer isteyen firmalardan müracaat alyo-
ruz. Burada dümecisinden fermuar üreticisine her türlü
tedarikçisiyle beraber hazr giyim üreticisi firmalar olacak.
lk organize sanayi bölgesinde acemiliimiz oldu, rastgele
yer tahsisi yaptk. u anda 2. Organize Sanayi Bölgesinde
adacklar oluturuldu, ayn ii yapanlar ayn bölgede
olsunlar ki ileride böyle bir kümelenme çalmas oldu-
unda, ortak bir laboratuvar kurulmas gerektiinde yakn
olsunlar istiyoruz.

anlurfadaki tekstil yatrmlar hakknda neler
söyleyebilirsiniz?
Buradaki tekstil yatrmcs firmalarn çou çiftçilik yapan
pamuk üreticileridir. Bu sebeple pamuu tanyorlar, iin
balangcn biliyorlar. Burada yaaynca pamuk hakknda
hepimiz bir eyler bilir hale geliyoruz, üreticileri her eyi
biliyorlar.
Burada tekstil yatrmlarnn gecikmesinde geçmite yap-
lan bürokratik hatalar söz konusu. Baz ürünlerin ekilmesi32 www.tekstilteknoloji.com.tr
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41