Page 34 - tekstilteknoloji_ekim_october_2014
P. 34

tekstilteknoloji_ekim_Tekstil Subat 9/29/14 1:38 PM Page 30


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibitionadmlarla ilerliyorlar. 2. Organize Sanayi Bölgesinde
kurulacak olan HOSAB- Hazrgiyim Organize Sanayi
Bölgesi, Türkiyede ilk kez uygulanacak bir proje. Bu
projede aksesuarcsndan üreticisine konfeksiyon ve
hazr giyim üreticisi firmalar bir araya gelecek ve böl-
gesel bir entegrasyon salanacak. Burada Türkiye
genelinde birçok firma yerini ayrtt ve tesisini hazrl-
yor. Daha sonra bu bölgede Ar-Ge/ Ür-Ge laboratuvar
kurulacak.
Ayrca anlurfa Ticaret ve Sanayi Odas, KUR ile
beraber özel bir proje yürütülüyor. ÜTGEM ad verilen
bu proje kapsamnda, üretimde çalacak igücüne ei-
tim veriliyor. Bu örenciler daha sonra eleman ihtiyac
bulunan fabrikalara yönlendiriliyor. anlurfa, 19 ya
ortalamasyla Türkiyenin en genç istihdam kapasitesi-
ne sahip. Tüm bu gelimeler ve öncülüünü yaptklar pro-
jeler, atlmlar, yatrmlar hakknda anlurfa Ticaret ve
Sanayi Odas Genel Sekreteri Faruk Yaar ile görütük

anlurfa sanayisi hakknda bilgi alabilir
miyiz?
anlurfa bir tarm ehri olduu için sanayimiz tarma
dayaldr. Son birkaç yldr, özellikle 2. Organize Sanayi
Bölgesinden sonra sanayileme artt. Dardan olduk-
ça fazla yatrmc geliyor, özellikle son dönemde yap-
lan yatrmlarn %60 anlurfa dndan yatrmclar.
Örnein Hakan Plastik, Pnar Süt, Eti, Aksa Enerji gibi
firmalar yatrm yapyor.
Tevikte 6. Bölge olduumuz için bunun avantajlarn-
dan faydalanmak isteyen firmalar buraya yatrm yap-
yorlar. Biz de yatrmc firmalara hem Ticaret ve Sanayi
Odas olarak hem de Yatrm Destek Ofisi olarak yar-
dmc oluyoruz.30 www.tekstilteknoloji.com.tr
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39