Page 32 - tekstilteknoloji_ekim_october_2014
P. 32

tekstilteknoloji_ekim_Tekstil Subat 9/29/14 1:38 PM Page 28






Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition





anlurfa, Bata Tekstil Olmak

Üzere Yeni Yatrmlarn Merkezi

Durumunda


anlurfa is the Centre of New Investments,

Particularly the Investments on Textiles

Devlet destekleri ve 6. Bölge te vikleriyle yatrmlarn artt anlurfa, pamuk merkezi
olmas sebebiyle özellikle tekstil yatrmlaryla dikkat çekiyor. anlurfa Ticaret ve Sanayi
Odas Genel Sekreteri Faruk Yaar, tekstil sektöründeki gelime çalmalar hakknda:
Türkiyenin pamuunun yaklak %50sini anlurfa üretiyor. Burasnn böyle bir özellii var
ama biz sadece pamuk satyoruz. Çrçr yapyoruz, en fazla iplik yapyoruz. Ama marka olu-
turarak sattmzda; 1 kg üründen 1 TL elde edeceksek, bu sefer 1 kg üründen belki de 100
TL elde edebileceiz. Bununla ilgili deer zinciri çalmalar yapyoruz. Tekstilde ilk aamada
dokuma, kuma boyama vb. tesislerin artmas için çaba gösteriyoruz diyor.
Attracting more and more investments owing to governmental aids and 6th Region incentives,
anlurfa draws attention especially with textile investments as the city is a centre for cotton.
Faruk Yaar, Secretary-General of anlurfa Chamber of Commerce and Industry says, Nearly
50% of the cotton in Turkey is produced in anlurfa. This city has such a feature but we only
sell cotton. We manufacture cotton gin, yarn at the outmost. However, when we sell the prod-
ucts by creating brands, perhaps we will earn 100 TL from 1 kg product instead of earning 1 TL
for the same amount. We are conducting value chain studies in this regard. In the rst phase,
we are endeavouring to increase the number of plants for weaving, fabric dyeing, etc. in the
eld of textiles. about the development activities in the textile sector.

GAPn (Güneydou Anadolu Projesi) merkezi anlurfada
son yllarda sanayileme hz kazand. 1. Organize Sanayi
Bölgesi doldu, 2. Organize Sanayi Bölgesi dolmak üzere
ve 3. Organize için çalmalar yaplyor, bu hzla yatrmlar
devam edecek diye 4. Organize Sanayi için de proje yürü-
tülüyor. Özellikle GAP son-
ras tarm ehri haline gelen
anlurfada en önemli ürün
ise pamuk. Tek bana
Türkiyede üretilen pamu-
un yaklak yarsn temin
eden anlurfa, bugüne
kadar tevik ve destekler-
den mahrum olduu için
pamuun ilenmesi ve ürün
haline getirilmesi konusun-
da gerekli yatrmlar yapa-
mam. Ancak 6. Tevik
Bölgesi kapsamnda sala-
nan desteklerle son yllarda
bata iplik olmak üzere
tekstil yatrmlar hz kazan-
m durumda. anlurfann
bir tekstil merkezi olmas anlurfa Ticaret ve Sanayi Odas Genel Sekreteri Faruk Yaar
The Manager of anlurfa Organized Industrial Zone, A. Oktay Yaar
için, bata Ticaret ve
Sanayi Odas Yönetimi olmak üzere herkes seferber olmu
durumda. Tekstil üretiminde çeitlenmek, entegrasyonu
artrmak, markalamak istiyorlar. Bu dorultuda da emin



28 www.tekstilteknoloji.com.tr
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37