Page 30 - tekstilteknoloji_ekim_october_2014
P. 30

tekstilteknoloji_ekim_Tekstil Subat 9/29/14 1:38 PM Page 26


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
çok fabrika yatrm yaplm durumda. Ben bu göreve yeni gel-
dim, bundan sonra hep çalarak çok daha ileri gitmemiz için
uraacam. Burada en büyük isteimiz, memleketimize ve
ülkemize katk sunmaktr. Ülkede nüfus art var, bu durumda
i imkan salamak daha da önemli oluyor. Bunun için yaplan
yatrmlar daha büyük önem tayor. nallah buradaki nüfusa
yeni i imkanlar sunacak bu yatrmlarda bizim de paymz olur.

anlurfaya yatrm yapmann avantajlar nelerdir?
Hepimiz bu ülkenin evlatlaryz, ayr gayrmz olmamal. Bugüne
kadarki sorunumuz ayrlk yapmamzd. Buras benim ülkem,
ben gidip Douya yatrm yapacam, az da olsa ülkeme katk-
da bulunacam, hep Batya yatrm yapmak olmaz demesi
gerek insanlarn. Önce çalmaya balayacaz ki üretim yapa-
lm. Çalan insandan zarar gelmez, en salkl insan çalan
insandr, bo duran insan saln hatta akln kaybeder. Bu
nedenle yatrmclar gelip burada yatrm yapacak ki i imkan
olusun. Devlet niye bu bölgeye tevik veriyor, yatrm yaplsn
da isizlik ortadan kalksn diye. Burada yatrm yapmann avan-
tajlar arasnda unlar sayabilirim:
- Burada arsa paras almyoruz, sadece katk pay alyoruz.
- Tevik bölgesinde içi çaltrnca 10 yla kadar sigorta indirimi
yaplyor.
- Burada igücü çok, i imkan az olduu için isizlik var. Bu
sebeple igücü maliyetleri de düük olur.
- Enerji maliyetleri düük.
- Elektrik vb. sorunu yok.
- Burasnn en büyük avantaj da ana yol güzergahnda ve snra
yakn olmasdr. Bu nedenle lojistik olarak da uygun yerdeyiz.
Çevredeki sanayisi gelimi illerde çalacak insan bulamazs-
nz ama burada igücü çok fazladr. Türkiyenin ya ortalamas
30dur, anlurfann 19dur. Avrupada 50dir. Yani genç istih-
dam gücü en yüksek yerlerden birisidir.

16-19 Ekim 2014 tarihlerinde Gaziantepte düzen-
lenecek olan OTM 2014 Fuar hakknda görüleriniz
nelerdir?
Fuar için ne gerekirse yapmaya hazrz. Fuarn burada olmas
bir hareketlilik salayacaktr. Sanayici balant kuracak, yatrm
yapacak, yeni ürünleri görecek, istihdama yarayacaktr.
stanbulda yaplan bir fuara gitmek zor olabiliyor, ilgili herkesin
gitmesi zaten pek mümkün olmuyor. Ama fuar buraya, aya-
nza kadar gelince mutlaka gidiliyor.
26 www.tekstilteknoloji.com.tr
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35