Page 27 - tekstilteknoloji_ekim_october_2014
P. 27

tekstilteknoloji_ekim_Tekstil Subat 9/29/14 1:37 PM Page 23

anlurfa Organize Sanayi Bölgesi hakknda genel bir bilgi alabilir miyiz?
1. ve 2. Organize sanayi bölgemizde faaliyette olan 219 tane fabrikamz var. Buradaki fab-
rikalar arlkl olarak tekstil fabrikalar bu fabrikalar arlkl olarak iplik, çrçr, pamuk depo-
lama konularnda faaliyet gösteriyorlar. anlurfa, pamuun merkezi konumundadr. Harran
Ovasnda Türkiyede üretilen pamuun yarya yakn ksm temin edilmektedir. Bu özelliine
ramen anlurfada istediimiz gibi bir tekstil yaplanmas olumam. Son dönemde veri-
len teviklerle 2. Organize Sanayi Bölgesini açtk, burada yerimiz kalmad. 3. Organize
Sanayi Bölgesi için imar çalmasna baladk. Tekstil yatrmlarnda daha yaplacak çok ii-
miz var. Harran Ovas pamuun merkezi olduu sürece anlurfay da tekstil merkezi hali-
ne getireceiz.

Yatrm tevikleri ve Bar Sürecinin bu geliimde etkileri nelerdir?
Devletin verdii tevikler oldukça ivme kazandrd, bar süreci de çok olumlu sonuçlar verdi.
Bildiiniz gibi eskiden Adanadan sonraya riskli bölge olarak baklyordu. Doudaki en büyük
skntlarn banda terör korkusu geliyordu, bugün örnein Mardinin sanayisi de oldukça
gelimi durumdadr diye düünüyorum. Mardin gibi ad yllarca terörle anlan bir ehir, bar
süreci ve tevikler sonucunda sanayi merkezi oldu. Bu anlamda yatrm tevikleri ve bar
sürecinin bu bölgedeki sanayileme ve gelime adna büyük önem tadn söyleyebiliriz.

anlurfa Organize Sanayi Bölgesindeki istihdam hakknda bilgi verebilir
misiniz?
Bugün fabrikalarmzda 12.000 kii çalyor. HOSAB- Hazrgiyim Organize Sanayi Bölgesi
için 350 dönüm yer ayarladk, hala çalmalar sürüyor. Gda, plastik vb. sektörlerde de bir-www.tekstilteknoloji.com.tr / 23
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32