Page 21 - tekstilteknoloji_ekim_october_2014
P. 21

tekstilteknoloji_ekim_Tekstil Subat 9/29/14 1:37 PM Page 17


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition

re olan oran %25lerden %16lara dümü. Bugün
Almanyada sanayinin milli gelire oran %35, bizimki %15
ise bu büyük bir eksikliktir. Türkiye bir tarm ülkesi deildir.
Sanayiye önem gösterilmesi lazmdr ve buna da en kolay
tekstille balanr.
Makine sanayisinin geliiminde devletin rolü
nedir?
Mehmet Arikli: Gelimi ülkelerin makine sanayisinde,
devletin ve büyük irketlerin çok büyük rolü olduunu
görüyoruz. Örnein Amerikada devlet kurumlar üniversi-
telere projeler veriyor ve bu projeler son haline getirildii
zaman, sanayi kurulular tarafndan hayata geçiriliyor.
Bu kurulular zamanla karl hale gelmeye balyorlar ve
büyüdükten sonra global ölçekte firma oluyorlar. Bu
dorultuda baktmzda, bir ülkenin makine sanayisi-
nin geliiminde devletin rolünün ve öneminin büyük
olduunu, gelitirici en önemli etken olduunu görüyo-
ruz. Devletler için veya az gelimi ülkeler için tekstil
vazgeçilmez bir araçtr. Bütün Avrupa ülkelerinde,
Çinde, Uzakdouda sanayideki gelimeler tekstil üre-
timiyle balamlar ve tekstil makineleriyle devam
ettirmilerdir.

Türkiyede devlet destei ve hükümetin tutu-
munu deerlendirir misiniz?
Mehmet Arikli: Bir ülkenin ekonomisi inaatla, finan-
sla vb. gelimez; sanayi ile geliir. Bu nedenle
Hükümetin de sanayinin kalknmas için destek vermesi
gerekmektedir. Yeni göreve balayan Hükümetin, sanayi
konusunda daha kararl olduunu görüyorum. Umarm bu
konuda istikrarl davranrlar ve sanayiye arlk verirler.
Her ne kadarda daha önce Türkiyenin tekstili brakmas
gerekir gibi talihsiz açklamalar yaplm olsa da,
Türkiyenin alternatif bir sanayi oluturmadan bunu yap-
mas olanakszdr. Bunu yaparken de tekstil makineleri
sanayinin temelinin atlmas gerekmektedir. Bu dorul-www.tekstilteknoloji.com.tr / 17
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26