Page 41 - tekstilteknoloji_agustos2014
P. 41

tekstilteknoloji_agustos_Tekstil Subat 8/11/14 9:53 AM Page 39


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
KUR ile yapt ibirlii kapsamnda, eleman yetitiriyor.
Vasfsz olarak alnan elemanlar, konfeksiyon üretiminde
tecrübeli hale getiriliyor ve sonra bu artlarda firmada
çalmaya devam ediliyor. Sadk Aygün yetitirdikleri ele-
mann bazen baka iletmelere tecrübeli eleman olarak
gitmesine serzenite bulunsa da, genel anlamda bu ibirli-
inden memnun durumda.
Batmandan anlurfaya geli süreçlerini ve buradaki pro-
jelerini Sadk Aygün öyle anlatt: Bartnda üretimimize
devam ettiimiz bir konfeksiyon fabrikamz var. Buradaki
fabrikamz yaklak 2 sene önce kurduk ama hala tamam-
lanmad, yava yava büyüyoruz. u anda bu fabrikamzda
210 kii çalyor, yakn gelecekte 200-250 kii daha ie
alacaz.


Kendi markamz yaratmak istiyoruz
stanbuldaki firmalara, ihracata yönelik fason d giyim
üretimi yapyoruz. Üretim kapasitemizi büyüteceiz.
anlurfa bizim memleketimiz. Bartndaki tevikler bitince
buraya gelip yatrm yaptk. Burada kaliteli ve ii bilen ele-
man bulmak zor oluyor ama
biz yetitiriyoruz. En büyük
sorunumuz da ii örettii-
miz çalanlarn sonra baka
firmalara gitmeleri oluyor.
u anda buradaki 50 çala-
nmz yetitirmek için
KURdan aldk. Onlar eiti-
yoruz, sonra bizim eleman-
mz oluyorlar ve bizimle
çalmaya devam ediyorlar.
Burada yatrmlar her geçen
gün çoalyorlar. Yatrm
yapabildiin sürece devlet de buna destek veriyor: SGK,
stopaj, vergiden muafz. Bizim de en büyük sorunumuz bu
olduu için destekler çok iimize yaryor; bunlardan muaf
olduumuz sürece biz de rahatça çalabiliyoruz. Bir de
KURun desteini alyoruz.
Bizim üretimimizde hem kapasitemizi artrmak hem de ihti-
yacmz olan makineler var ama tedbirli olmak adna yava
yava gidiyoruz. Biz de kendi markamz yapmak ve ihracat
çalmak istiyoruz. Niyetimiz var ama yeterli ekibimiz yok.
Zamanla, iimizin ve piyasann durumuna göre bu konuda
da çalmalar yapmay planlyoruz.
Sadk Aygün, 16-19 Ekim 2014 tarihlerinde Gaziantepte
yaplacak olan OTM 2014 Fuarna ziyarete geleceklerini ve
yeni alacaklar makineler için görümeler yapacaklarn da
sözlerine ekledi.www.tekstilteknoloji.com.tr / 39
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46