Page 40 - tekstilteknoloji_agustos2014
P. 40

tekstilteknoloji_agustos_Tekstil Subat 8/11/14 9:53 AM Page 38


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition

Soymen Tekstilden anlurfa

2. Organize Sanayi Bölgesinde

Konfeksiyon Fabrikas


Clothing Factory from Soymen Tekstil in

nd
anlurfa 2 Organized Industrial Zone
Bartnda ilk fabrikasn kuran Soymen Tekstil, anlurfaya da bir konfeksiyon fabrikas açt. 2.
Organize Sanayi Bölgesindeki bu fabrikasnda 210 kii çaltran Soymen Tekstil, yeni makine
yatrmlar yaparak büyümeyi ve personel saysn 500e çkartmay planlyor.
Founding its rst factory in Bartn, Soymen Tekstil has opened a clothing factory in anlurfa.
nd
Soymen Tekstil, which has 210 employees in this factory in the 2 Organized Industrial Zone,
is planning to grow and to increase the number of the personnel to 500 by making new
machine investments.


anlurfa 2. Organize sanayi Bölgesinde yatrm
yapan firmalardan birisi de Soymen Tekstil. Fason d giyim
üretimi yapan firma, Batmandan sonra anlurfada da
fabrika açt. Buray tercih etmelerinde en önemli sebep
yatrm tevikleri gibi görün-
se de, firma sahiplerinin
anlurfal olmasnn da
verilen kararda büyük etkisi
olmu.
Firmann ortaklarndan Sadk
Aygün, henüz fabrikalarnn
önündeki yollarn tamamla-
namadn ama her ey bit-
tiinde bu bölgenin çok daha
iyi olacan söyledi. Ayrca
etraflarna baka konfeksi-
yon firmalar da gelecek.
HOSAB- Hazr Giyim
Organize Sanayi Bölgesi
projesi kapsamnda 2.
Soymen Tekstil Firma Orta Sadk Aygün
Organize Sanayi Bölgesinin
Mr. Sadk Aygün Partner of the Soymen Tekstil
konfeksiyon ve hazr giyim
arlkl olmas planlanyor. Soymen Tekstil, üretimine ba-
layan ve sürekli kendini büyüten bir firma olarak öncüler
arasnda yer alyor.


210 kii istihdam eden Soymen Tekstil, bu sayy
2ye katlamay planlyor
Soymen Tekstilde u anda 210 kii istihdam ediliyor, bu
saynn zaman içinde büyümeyle doru orantl olarak 500
kiiye kadar çkmas planlanyor. Soymen Tekstil, anlurfa
www.tekstilteknoloji.com.tr
38
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45