Page 39 - tekstilteknoloji_agustos2014
P. 39

tekstilteknoloji_agustos_Tekstil Subat 8/11/14 9:53 AM Page 37


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
resi bulunur. O parametrelerin her birini deitirdiinizde
karnza bin çeit yenilik çkyor.

Kaliteli üretime önem veriyorsunuz, bunun için
yaptnz yatrmlar nelerdir?
Cihangir Çalk: Bizim elyaftan son ürüne diye bir
anlaymz var, bu sebeple her bölüm kendi bamsz
kalite kontrolünü yapyor. Hammaddeyle kontrollerimize
balyoruz; elyaf kontrol sistemi Afis var. Oradan veri
alp, balyalar kartrmadan, doru harmanlarla, doru
iplik çekip daha sonra kumaa yanstmay amaçlyoruz.
Dolaysyla her bölümün kendi kalite kontrolünü olmak
zorundayd, biz de her bölüme ayr kalite kontrol ünitesi
kurduk. Clear to Wearda Zaraya üyeyiz. Mark&
Spencerda, Pumada, Adidasta, Tommyde onaylyz.
Birçok firma hem teknik hem de sosyal uygulamasnda
bizi onaydan geçirdi. Servis verdiimiz firmalardan bu
onaylar almak bizim için çok güzel bir ey

Matesann bugünkü baarsnn sebepleri nel-
erdir?
Cihangir Çalk: Bizim içeride öyle prensiplerimiz var:
* Temizlik,
* Disiplin,
* Dürüstlük,
* Verimli çalmak,
* Uyumlu çalmak.
Darda da iyi servis, kaliteli ürün, uygun fiyat olarak
kalite politikalarmz var. Bu dorultuda 1989dan beri
gelen bir anlayla Matesay daha ileri bir noktaya ta-
maya çalyoruz...

16-19 Ekim 2014 tarihinde Gaziantepte
düzenleyeceimiz OTM 2014 Fuar hakknda ne
düünüyorsunuz?
Cihangir Çalk: Teknoloji gelitikçe, müterinin aya-
na gidip tantmak ve anlatmak zorundasnz. Türkiyede
makine fuarlarnda hem alc, hem satc baka bir yere
giderek buluuyor. Dolaysyla siz buraya alcnn aya-
na teknolojileri getirerek çok doru yapyorsunuz, bunu
ben destekliyorum. Kayseri, Adana, Gaziantep,
Kahramanmara ve Malatya gibi dairesel bir bölge çizer-
sek; Türkiyenin ipliinin %30-35i örgüsünün 1/3ü,
dokumasnn %30, denim kuman %25i bu bölgeden
çkyor. Tekstilde bu kadar gelimi bir bölge olduumuz
için artk biraz da makine üreticileri bizim ayamza
gelsin. Çünkü bizler teknolojiyi takip etmek zorundayz.
10 sene önceki teknolojilerle bugün gelitirilmi olan
makineler çok farkl; örnein yeni makineler ayn enerjiy-
le daha çok üretim yapyor. Bizim en önemli gider kayna-
mzn enerji olduunu düünürsek, bu tür gelimeler
büyük önem tayor.www.tekstilteknoloji.com.tr / 37
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44