Page 38 - tekstilteknoloji_agustos2014
P. 38

tekstilteknoloji_agustos_Tekstil Subat 8/11/14 9:53 AM Page 36


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
kumata o kadar farkl eyler isteniyor ki, sürekli yenilik bul-
mamz, gelitirmemiz gerekiyor. Bu sebeple Ar-Ge ve Ür-Ge
bizim için büyük önem tayor. Bu konuda 30 kiilik bir ekibi-
miz var ve iplik, örme, denim konularnda her ay 2-3 yeni
ürün gelitiriyorlar.
Biz her sezona 20-25 yenilikle giriyoruz. Bunun yan sra pazar
dinamikleri bizi baka kumalar da gelitirmeye yönlendiriyor.
Zaman zaman teknik tekstiller, döemelik kuma, araba kuma-
, salk tekstilleri vb. de üretiyoruz. Örnein çocuk puseti, ana
kuca gibi ürünler de yapyoruz. Tekstilin kullanld alanlar o
kadar deiiyor ki, biz de bunlara ayak uydurmak için sürekli
kendimizi ve ürünlerimizi yeniliyoruz. Deiik elyaar kullanyo-
ruz, elyaf karmlar yapyoruz Bir boya rmasyla partnerlii-
miz var, boya gelitirmeleri yapyoruz. Bu çalmalarmz bize
rakiplerimiz karsnda büyük avantaj salyor.

Teknik tekstil ürünleriniz hakknda daha fazla bilgi ala-
bilir miyiz?
Cihangir Çalk: Artk deiik elyaar kullanlyor. Pamuun
yannda dünya genelinde alternatier aranyor. Deiik elyaf
karmlaryla yeni ürünler isteniyor. Örnein biz Ikeann onayl
üreticisiyiz. Onlarla yeni ürün denemeleri yapyoruz. Bebek
ürünlerinde kullanlan kumalar için yeni ürünler gelitiriyoruz.
Bu konuda Japon bir firmaya ürün veriyoruz.
Kumalarmz gelitirirken ihraç edeceimiz ülkenin
kalite standartlarna uygun olmas gerekiyor. Bizim de
uluslararas kalite sertifikalarmzn olmas tercih edil-
memizde önemli bir faktör oluyor. Örnein bebein sal-
yas aktnda kuma eskimesin, sigara dütüünde
kuma yanmasn vb. istekleri oluyor müterilerimizin. Biz
de onlara cevap vermeye çalyoruz. Bu anlattm
taleplere cevap vermemiz için de spesifik ürünler geli-
tiriyoruz.
Tekstil üretimi statik deil dinamiktir, bir sürü paramet-
www.tekstilteknoloji.com.tr
36
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43