Page 36 - tekstilteknoloji_agustos2014
P. 36

tekstilteknoloji_agustos_Tekstil Subat 8/11/14 9:53 AM Page 34


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition

Bünyenizdeki fabrikalar ve kapasiteleri hakknda bilgi
verir misiniz?
Cihangir Çalk: 4 tane ring, 3 tane open end olmak üzere bün-
yemizde 7 iplik fabrikas bulunuyor. 135 tane örgü makinesiyle
üretim gerçekletirdiimiz örme grubumuz var. Ayrca örgüde
kasar ve boya yapyoruz. Burada aylk 1000 ton kuma üreti-
yoruz. Dokuma bölümümüzde ayda 1,5 milyon metre üretim
yapyoruz. Denim bölümümüzde de aylk 1,6 milyon metre
denim kuma üretiyoruz.


hracat pazarlarnz nerelerdir?
Cihangir Çalk: hracatta ana pazarmz AB ülkeleridir. Bunun
dnda Kuzey Afrikaya da ihracat gerçekletiriyoruz. Toplam
17 ayr ülkeyle ihracat ilikilerimiz sürüyor. hracat rmalar ara-
snda hep ilk 500 içinde yer alyoruz. Bu kadar geni bir sat ve
pazarlama amz olduu için çok sk yaplanmamz gerekiyor.
hracat yaptmz 17 ülkede iplik, kuma, denim olarak en iyi
ekilde hizmet vererek hem Matesay hem de Türkiyeyi en iyi
ekilde temsil etmek için urayoruz.
Son dönemde gelien ülkeler olarak Brezilya, Rusya ve Çin ile
sk balantlar kurmaya baladk. Zaman zaman ran, srail gibi
ülkeler bizden mal alyorlar. Dünya pazarnda Matesa olarak
çok iyi bir noktadayz. Örnein 10 senedir Benettonun örgü
kumalarn üretiyoruz. 6 senedir Diesele denim kuma veriyo-
ruz. Türk kumalar son 10 ylda dünya pazarnda çok büyüdü.
Bu anlamda talyann yerini aldk. Türkiyedeki kuma üreticisi
rmalar tarafndan güzel ve kaliteli çeitler üretiliyor. Bizim en
önemli özelliimiz, özellikle AB ülkelerine hzl servis, kaliteli,
ürün ve kaliteli konfeksiyon üretimiyle hizmet vermemizdir.

Ar-Ge ve Ür-Genizi neye göre yönlendiriyorsunuz?
Cihangir Çalk: Ürün gelitirme çalmalarmz 2 ekilde ger-
çekletiriyoruz: Bunlardan birisi pazarn yönlendirdii, dieri de
kendimizin yenilik adna yapmas gerekenlerdir. Özelliklewww.tekstilteknoloji.com.tr
34
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41