Page 30 - tekstilteknoloji_agustos2014
P. 30

tekstilteknoloji_agustos_Tekstil Subat 8/11/14 9:52 AM Page 28


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
aldk. Bu hatlarn kurulular geçen sene yapld, üretime bu yl
baladk. Yapsal bir büyümeyle birlikte organizasyonel büyüme
de gerekiyordu. Bu dorultuda idari binay geniletiyoruz.
Böylece 2 kattan fazla ek alanmz olacak. Yeni yatrmlar için
de düüncelerimiz var, gerekirse fabrika için de büyütme çal-
mas yapacaz.

u anda üretimde olan teknolojileriniz nelerdir?
Serkan Gögü: Ürün gammzda bulunan polipropilen spun-
bond ürünler için 4 tane üretim hattmz var. Polyester spun-
bond ürünlerimiz için 2 tane mono komponent, 1 tane bikom-
ponent olmak üzere toplam 3 üretim hattmz var. Meltblown ve
kompozit hattmz var. SM, SMS, MMMSler yaptmz hatlarmz var.
2 tane spunlace üretim hattmz var. 1 tane eksurizyon kaplama
hattmz var. 1 tane Peva lm dediimiz lm kaplama hattmz var.
1 tane de ziraat için kumalar birletirip geni en kuma yaptmz
bir hattmz var. Bu kadar geni üretim çeidi ve kapasite olarak
dünyadaki sayl rmalardan birisiyiz. hracat arlkl çaltmz için
geni bir ürün gamna sahibiz.

Ürünlerinizin kullanld sektörler arlkl olarak
hangileri?
Serkan Gögü: Ürün baznda deiiklik gösteriyor. Polipropilen
spunbond ürünlerde mobilya ve yatak sektörü; ayakkab- çanta
sektörü; ambalaj- promasyon sektörüne hitap ediyoruz. Ziraat
sektörü, baz medikal uygulamalar, laminasyon uygulamalar,
polyesterde filtre, otomotiv, laminasyon, kompozit yaplarda
kullanlan ürünleri ana pazarlarmz arasnda sayabilirim.
Spunbondu batan beri ihracat arlkl çalyoruz.
Meltblownda daha çok endüstriyel çevresel ürünler dediimiz
(spillcontrol) ürünlerimiz var. Bunlar dnda: çevresel temizli-
e yönelik ürünler, temizlik bezleri, yaltma yönelik çat alt
örtüsü, medikal ürünler gibi uygulamalar var. Spunlacede %90
civarnda slak mendil çalyoruz. Bunda arlmz daha çok
iç piyasa. Son dönemde oldukça spunlace yatrm yapld
ama firmalar daha çok ihracata yöneliyorlar. Türkiyede yap-
lan slak mendilin en az %60 ihracata gidiyordur. Türkiyede
tek kullanmlk mendillerin restoranlarda vb. çok youn kulla-
nlmas da bu pazarn tüketim miktarn artryor. Avrupada
daha çok kiisel bakm ürünlerinde kullanlyor. Bizde de kii-
sel bakm ürünleri geliiyor ama henüz o düzeyde deil. Gda
sektöründe ve çocuk bezleri gibi kullanmnn yaygn olduu
yerler var. Bizim görüp takip ettiimiz kadaryla Türkiye, bata
Orta Dou olmak üzere çevre ülkelere bitmi ürün olarak sat-
yor.

Ar-Ge ve Ür-Ge çalmalarnzda neye öncelik
veriyorsunuz?
Serkan Gögü: Dünya genelinde ilgili yaynlar ve fuarlar
takip ederek dünyadaki gelimeleri yakndan izliyoruz.
Gerekli gördüümüzde yeniliklerle ilgili özel raporlar
hazrlatyoruz. Söz konusu ürünü gelitirmek için yatrmwww.tekstilteknoloji.com.tr
28
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35